پرواز ایران سیاست آمریکا تحریم ها آمریکایی

پرواز: ایران سیاست آمریکا تحریم ها آمریکایی اجرای صحیح برجام اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی «انفرادی» یا «مشترک»؟ , خرید مسکن

بررسی قدرت اسمی تسهیلات خرید آپارتمان با استفاده از اوراق حق تقدم وام مسکن، از برتری خرید مسکن به‌صورت «مشترک» به جای «انفرادی» جهت زوج‌ها حکایت دارد. 

«انفرادی» یا «مشترک»؟ , خرید مسکن

خرید مسکن ؛«انفرادی» یا «مشترک»؟

عبارات مهم : ایران

بررسی قدرت اسمی تسهیلات خرید آپارتمان با استفاده از اوراق حق تقدم وام مسکن، از برتری خرید مسکن به صورت «مشترک» به جای «انفرادی» جهت زوج ها حکایت دارد.

بررسی های دنیای اقتصاد درخصوص میزان اثرگذاری و پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق نشان می دهد هم اکنون آن دسته از متقاضیان «غیرخانه اولی» که قصد خرید مسکن با استفاده از این نوع وام را دارند با توجه به مزیت یکی از دو نوع تسهیلات بدون سپرده، بهتر است به صورت یکسان اقدام به خرید مسکن کنند تا به این واسطه امکان استفاده از وام ۱۴۰ میلیونی زوجین برایشان فراهم شود.

آمارهای رسمی مربوط به آخرین سطح قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد در شرایط فعلی تسهیلات ۹۰ میلیونی بدون سپرده «انفرادی» با استفاده از اوراق وام مسکن، به صورت اسمی(یعنی بدون محاسبه هزینه خرید اوراق)، تنها ۱۶ مترمربع از هزینه خرید آپارتمان با میانگین قیمت کل شهر را پوشش می دهد این درحالی است که سطح پوشش دهی تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی زوجین جهت خرید آپارتمان های مصرفی به طور میانگین حدود ۵/ ۱ برابر زیاد و معادل ۲۵ مترمربع هست. میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران براساس آخرین آمارهای انتشار یافته مربوط به آخر سال ۹۶، حدود ۵ میلیون و۶۳۰ هزار تومان هست. بنابراین با توجه به آخرین سطح قیمت مسکن توصیه می شود متقاضیان خرید واحدهای مسکونی با استفاده از تسهیلات بدون سپرده در صورت امکان، از بین دو نوع تسهیلات «انفرادی» و «زوجین»، تسهیلات زوجین را گزینش کنند تا به این واسطه قدرت خرید خود را در بازار مسکن زیاد کردن دهند. جهت دریافت این تسهیلات باید خرید آپارتمان به شکل «مشارکتی» انجام شود.

«انفرادی» یا «مشترک»؟ , خرید مسکن

در شرایط فعلی میزان پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق چه به صورت انفرادی و چه از نوع تسهیلات زوجین، در نیمه جنوبی پایتخت به خاص مناطق واقع در بافت های فرسوده زیاد از سایر مناطق هست؛ بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد مطابق آخرین سطح اعلام شده است از میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، هم اکنون بیشترین پوشش دهی وام خرید مسکن با استفاده از اوراق مربوط به منطقه ۱۸ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست؛ درحال حاضر وام ۹۰ میلیون تومانی انفرادی(مرکب از وام ۶۰ میلیون تومانی اوراق به علاوه تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی بدون نیاز به خرید اوراق و وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله)، در این منطقه به طور میانگین هزینه خرید ۳۸ مترمربع از یک واحد مسکونی مصرفی را تامین می کند؛ این در حالی است که سطح پوشش دهی تسهیلات بدون سپرده زوجین(وام ۱۴۰ میلیون تومانی مرکب از تسهیلات ۱۰۰ میلیونی اوراق، وام ۲۰ میلیونی بدون نیاز به خرید اوراق و وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله)، در این منطقه معادل ۵۹ مترمربع است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایط فعلی تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم جهت متقاضیان انفرادی در ۵ منطقه جنوبی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پوشش بیش از ۳۰ مترمربعی از هزینه خرید مسکن را تامین می کند؛ ولی زوجین با استفاده از تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی در ۱۳ منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می توانند هزینه خرید بیش از ۳۰ مترمربع آپارتمان را تامین کنند. سطح حداقلی قدرت خرید مسکن با استفاده از وام باید به گونه ای باشد که تسهیلات خرید ملک ۳۰ درصد از هزینه خرید آپارتمان را پوشش دهد؛ هر چند در حالت ایده ال این میزان دست کم باید ۵۰ درصد باشد؛ در شرایط فعلی تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی زوجین، براساس میانگین قیمت مسکن در کل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵/ ۳۵ درصد از بهای خرید یک آپارتمان ۷۰ مترمربعی مصرفی را تامین می کند.

بررسی قدرت اسمی تسهیلات خرید آپارتمان با استفاده از اوراق حق تقدم وام مسکن، از برتری خرید مسکن به‌صورت «مشترک» به جای «انفرادی» جهت زوج‌ها حکایت دارد. 

هم اکنون در منطقه ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که پرتقاضاترین و پرمعامله ترین منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب می شود تسهیلات انفرادی ۹۰ میلیونی خرید مسکن به طور میانگین هزینه خرید ۱۳ مترمربع واحد مسکونی را تامین می کند ولی زوجین با استفاده از وام«مشترک» ۱۴۰ میلیونی قادر به خرید ۲۰ مترمربع از یک واحد مسکونی معمولی و مصرفی در این منطقه هستند. همچنین در منطقه ۴ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که به لحاظ حجم تقاضا و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن دومین منطقه مصرفی محسوب می شود قدرت وام ۹۰ میلیونی جهت خرید مسکن معادل ۱۶ مترمربع و وام ۱۴۰ میلیونی برابر با ۲۴ مترمربع هست؛ علت این عنوان پایین تر بودن سطح قیمت ها در این منطقه در مقایسه با منطقه ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

منطقه ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم اکنون مصرفی ترین و پرتقاضاترین منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ تقاضای خرید مسکن هست؛ این درحالی است که بیشترین سهم از معاملات خرید مسکن نیز در این منطقه انجام می شود؛ سال گذشته ۱۵ درصد از حجم کل معاملات خرید وفروش مسکن در این منطقه انجام شد؛ هر چند این سهم در آخر سال ۹۶ به حدود ۱۲ درصد کم کردن یافت ولی کماکان این منطقه پرمعامله ترین منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در میان سایر مناطق محسوب می شود.

بررسی های «دنیای اقتصاد» همچنین نشان می دهد، در شرایط فعلی و با محاسبه میانگین قیمت ۵ میلیون و۶۳۰ هزار تومان جهت هرمترمربع واحد مسکونی، متقاضیان با استفاده از وام ۹۰ میلیون تومانی قادر به تامین ۲۳ درصد از هزینه مورد نیاز جهت خرید یک آپارتمان معمولی ۷۰ مترمربعی هستند؛ این در حالی است که زوجین با استفاده از وام ۱۴۰ میلیون تومانی می توانند ۳۶ درصد از هزینه خرید یک آپارتمان مصرفی با متراژ ۷۰ مترمربع را گزینش کنند؛ در حال حاضر واحدهای مسکونی واقع در بازه ۶۰ تا ۷۰ مترمربع بیشترین سطح تقاضا جهت خرید مسکن را به خود تخصیص داده شده است داده اند و در واقع پرمعامله ترین واحدهای مسکونی در بازار مسکن پایتخت هستند. وام انفرادی ۹۰ میلیونی درحالی هم اکنون(برمبنای آمار رسمی از قیمت مسکن در آخر سال ۹۶) به طور میانگین هزینه خرید ۱۶ مترمربع واحد مسکونی مصرفی در مناطق ۲۲ گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را تامین می کند که قدرت این وام در مقایسه با آخر سال ۹۵، به علت زیاد کردن سطح قیمت مسکن ۴ مترمربع افت کرده هست؛ در منطقه ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی که این تسهیلات هزینه خرید ۱۳ مترمربع مسکن را به طور میانگین پوشش می دهد قدرت این تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه یک سال قبل(پایان سال ۹۵) ۵ مترمربع کم کردن یافته هست.

«انفرادی» یا «مشترک»؟ , خرید مسکن

این تسهیلات هم اکنون در بافت های فرسوده شهری حدود ۳۰ مترمربع هزینه خرید آپارتمان های مصرفی را پوشش می دهد. به این ترتیب هم اکنون تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی انفرادی با پوشش ۲۳ درصدی هزینه خرید یک آپارتمان مصرفی ۷۰ مترمربعی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در منطقه ۵ پایتخت حدود۱۸ درصد و در بافت فرسوده حدود ۴۰ درصد از هزینه خرید چنین آپارتمانی را تامین می کند. آخر سال ۹۵ این تسهیلات نزدیک به ۳۰ درصد از هزینه خرید آپارتمان مصرفی ۷۰ مترمربعی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و بیش از ۲۵ درصد از هزینه خرید چنین آپارتمانی در منطقه ۵ را پوشش دهی می کرد.

همچنین قدرت خرید تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی مطابق با سطح فعلی قیمت مسکن در کل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقایسه با سال گذشته حدود ۶ مترمربع و در منطقه ۵ به صورت خاص حدود ۸ مترمربع کم کردن یافته هست؛ این تسهیلات هم اکنون در بافت فرسوده هزینه خرید حدود ۴۵ تا ۵۰ مترمربع آپارتمان مصرفی را تامین می کند.

بررسی قدرت اسمی تسهیلات خرید آپارتمان با استفاده از اوراق حق تقدم وام مسکن، از برتری خرید مسکن به‌صورت «مشترک» به جای «انفرادی» جهت زوج‌ها حکایت دارد. 

این تسهیلات در حالی هم اکنون ۵/ ۳۵ درصد از هزینه خرید یک آپارتمان مصرفی ۷۰ مترمربعی را تامین می کند که آخر سال گذشته این رقم تامین کننده ۴۴ درصد از هزینه خرید چنین آپارتمانی بود؛ قدرت این تسهیلات درحالی هم اکنون در منطقه ۵ پایتخت به ۷/ ۲۸ درصد ارزش یک آپارتمان ۷۰ مترمربعی رسیده که سال گذشته معادل ۴۰ درصد بود؛ این تسهیلات درحال حاضر بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از هزینه خرید مسکن در بافت های فرسوده را تامین می کند. کارشناسان به زوجین متقاضی خرید مسکن توصیه می کنند به جای دریافت «وام انفرادی» اقدام به خرید مسکن به صورت «مشترک» جهت دریافت وام زوجین کنند؛ جهت خرید مشارکتی مسکن الزاما نیازی به تعیین سهم سه دانگ –سه دانگ در میان زوجین نیست بلکه در صورتی که وام ۵۰ میلیونی که به هر یک از زوجین پرداخت می شود حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش ریالی سهم هر کدام از زوجین باشد، می توانند نسبت به تعیین سهم از خرید مشارکتی مسکن اقدام کنند.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | تسهیلات | میلیونی | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs