پرواز ایران سیاست آمریکا تحریم ها آمریکایی

پرواز: ایران سیاست آمریکا تحریم ها آمریکایی اجرای صحیح برجام اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بیانیه مدیر فراکسیون دموکرات‌ها راجع به طرح تحریم‌های کشور عزیزمان ایران

«استنی هویر» در این بیانیه اعلام کرد: طرح تحریم‌ها تضمین می‌کند اکثریت و اقلیت نقش نظارتی خود را بر شیوه عملکرد دولت در اجرای تحریم‌ها اعمال کنند.

بیانیه مدیر فراکسیون دموکرات‌ها راجع به طرح تحریم‌های کشور عزیزمان ایران

بیانیه مدیر فراکسیون دموکرات ها راجع به طرح تحریم های ایران

عبارات مهم : ایران

«استنی هویر» در این بیانیه اعلام کرد: طرح تحریم ها تضمین می کند اکثریت و اقلیت نقش نظارتی خود را بر شیوه عملکرد دولت در اجرای تحریم ها اعمال کنند.

به گزارش ایسنا، “هویر” در پایگاه اینترنتی خود نوشت: «خوشحالم هر دو حزب در مجلس و سنا راجع به طرحی به توافقی رسیدند که کشور عزیزمان ایران و روسیه را مسئول کارها بی ثبات کننده ارزش در دنیا می داند.

بیانیه مدیر فراکسیون دموکرات‌ها راجع به طرح تحریم‌های کشور عزیزمان ایران

این طرح تضمین می کند اکثریت و اقلیت بتوانیم نقش نظارتی خود را بر شیوه عملکرد دولت در اجرای تحریم ها اعمال کنیم. سایر تغییراتی که در طرح ایجاد شد، اجرای یکدست آن را در میان سایر شرکا تضمین و مواد مصرحه را انجام پذیرتر می کند. امیدوارم این طرح را هفته آینده در صحن مجلس ببینم، جایی که یقین دارم هر دو جناح از آن حمایت خواهند کرد.»

به گزارش ایسنا، این در حالی است که دولت ترامپ موضع خصمانه ای را در قبال برجام اتخاذ کرده هست، به طوری که یک روز بعد از تایید پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام به وسیله وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه این کشور 18 فرد و موسسه ایرانی را به فهرست تحریم های اقتصادی اضافه کرد.

«استنی هویر» در این بیانیه اعلام کرد: طرح تحریم‌ها تضمین می‌کند اکثریت و اقلیت نقش نظارتی خود را بر شیوه عملکرد دولت در اجرای تحریم‌ها اعمال کنند.

مقامات کشورمان اعلام کرده اند که تحریم های تازه کنگره علیه کشور عزیزمان ایران نقض روح برجام محسوب می شود.

واژه های کلیدی: ایران | بیانیه | ایرانی | تحریم ها | وزارت خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs